Telemarks brannvernhistorie etter 1900

Hvordan var jobben i brannvesenet? Hvilket utstyr ble brukt? Arbeidet i brannvesen i Telemark har endret seg med teknologiske- og andre samfunnsendringer.

I Øst-Telemark er brannvernet også verdensarv. Hvordan henger brannvesenet sammen med Company Town Rjukan?

Designet ble bygget opp rundt forskjellige tidsepoker og viser en tydelig tidslinje gjennom 100 år. Den ene avdelingen rettet seg mot barn med røykdykkerkammer og andre aktiviteter. Denne avdelingen fikk derfor et barnevennlig design.