NIA 30-års jubileum

Norsk Industriarbeidermuseum feirer i år 30-års jubileum og markerte dette med en utstilling som viser utviklingen av NIA gjennom sine viktige epoker.

Designet er basert på NIAs nye grafiske profil utviklet av Brandingbox.